top of page
Stack of Files

Akreditācijas ziņojumi

Akreditācija ir izglītības programmas vai izglītības iestādes kvalitātes novērtējums. Akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

Vismaz reizi sešos gados gan vispārējās izglītības iestādei, gan profesionālās izglītības iestādei jāiziet akreditācijas (izglītības kvalitātes novērtēšanas) process. Izglītības iestādi var akreditēt vienlaikus ar izglītības programmu vai atsevišķi (t.sk. atkarībā no iestādes veida un iepriekšējās akreditācijas rezultātiem).

Form

Ziņojums

Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums

Pointing Pen and Finger on Document

Pielikums nr.1

Kritēriju un rezultatīvo rādītāju vērtējums

Pen and folders

Pielikums nr.2

Īstenotās izglītības programmas

Jautājumu gadījumā

Stack of Files
Laima Dobrovoļska

Laima Dobrovoļska

Rīgas Kosmētikas skola SIA
Administratore
info@kosmetikasskola.lv
bottom of page