top of page

Uzņemšana

Pieteikties studijām iespējams elektroniski līdz 01.08.2023.

Lai to izdarītu ir nepieciešams: 

  • Aizpildīt zemāk esošo iesniegumu. 

  • Veikt reģistrācijas maksu 20 EUR apmērā, maksājuma uzdevumā norādot vārdu un uzvārdu. Ierodoties uz līguma parakstīšanu, lūgsim apliecināt maksājumu.

  • Rekvizīti

SIA ''Rīgas Kosmētikas skola''
Reģ.Nr. LV 50003289941


AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV42 UNLA 0001 0094 6925 2

Ko darīt pēc pieteikšanās?

Pēc elektorniskā iesnieguma nosūtīšanas un reģistrācijas maksas veikšanas, jūs būsiet reģistrēti studijām ''Rīgas kosmētikas skolā'' SIA. Mēs nosūtīsim elektroniski informāciju par līguma noslēgšanu.

 

Ierodoties uz līguma slēgšanu, uzņemtajiem izglītojamiem būs:

  • Jāuzrāda personas apliecinošu dokumentu - pase vai ID karte.

  • Jāiesniedz iegūtās izglītības dokumentu kopija - atestāts par vidējo izglītību vai diploms par medicīnisko izglītību.

  • Jāiesniedz medicīniskā izziņa (veidlapa 027/U).

  • Jāiesniedz 2 foto (3 x 4 cm).

IESNIEGUMS
Atzīmējiet, kurā CIDESCO mācību programmā vēlaties studēt

Paldies, iesniegums nosūtīts!

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, sazinieties ar mums:

bottom of page