top of page

BUJ

Biežāk uzdotie jautājumi

Studiju mācību maksa

Vai ir iespēja iesniegt dokumentus klātienē?

Studijām nepieciešamos dokumentus ir iespēja iesniegt klātienē katru darba dienu, laika posmā no plkst. 10:00 līdz 16:00, Tallinas iela 18 (3. stāvs), Rīga, pirms tam elektroniski aizpildot pieteikuma formu. 

Kā jāveic apmaksa par studijām?

 

Profesionālās vidējās izglītības CIDESCO mācību grupai (2 gadu programmai) 

Piecu darba dienu laikā, pēc līguma (par izglītības iegūšanu) parakstīšanas, jāveic apmaksa 1700.00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro, 00 centi) apmērā. Iemaksātā summa 1700.00 EUR apmērā netiek atgriezta, ja IZGLĪTOJAMAIS pēc paša vēlēšanās, laikā no dokumentu iesniegšanas līdz 2023. gada 30. novembrim, izstājas no SKOLAS, izņemot neparedzētu paša IZGLĪTOJAMĀ vai viņa vecāku maksātnespēju, smagu slimību vai nelaimes gadījumā.

Pārējā apmaksa ir veicama pēc šāda grafika:

  • līdz 2023. gada 31. decembris    1100.00 EUR

  • līdz  2024. gada 30. aprīlis           1100.00 EUR

  • līdz  2024. gada 31. jūlijs              1100.00 EUR

  • līdz  2024. gada 31. decembris   1100.00 EUR

  • līdz  2025. gada 30. aprīlis           1100.00 EUR

Profesionālās tālākizglītības CIDESCO mācību grupai (1 gada programmai) 

Piecu darba dienu laikā, pēc līguma (par izglītības iegūšanu) parakstīšanas, jāveic apmaksa 1300.00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro, 00 centi) apmērā. Iemaksātā summa 1300.00 EUR apmērā netiek atgriezta, ja IZGLĪTOJAMAIS pēc paša vēlēšanās, laikā no dokumentu iesniegšanas līdz 2023. gada 30. novembrim, izstājas no SKOLAS, izņemot neparedzētu paša IZGLĪTOJAMĀ vai viņa vecāku maksātnespēju, smagu slimību vai nelaimes gadījumā.

 

Pārējā apmaksa ir veicama pēc šāda grafika: 

  • līdz 2024. gada 31. janvāris 1100.00 EUR

  • līdz  2024. gada 30. aprīlis   1100.00 EUR

 

Studiju maksu ir iespējams dalīt vairākās daļās un maksāt katru mēnesi.

Kad 2 gadu programmai sākas prakse?

Pirmajā mācību gadā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas. Otrajā mācību gadā tiek uzsāktas praktiskās nodarbības. Sākot ar februāri līdz pat maija beigām ir kvalifikācijas prakses ietvaros skaistumkopšanas procedūras (t.sk., ar klientiem).

Vai lekcijas notiek katru dienu?

Lekcijas notiek katru darba dienu, izņemot valstī noteiktās brīvdienas un svētku dienās. Mācību laiki Profesionālās vidējās izglītības CIDESCO mācību programmai un Profesionālā tālākizglītības CIDESCO mācību programma.

Kādi mācību materiāli jāiegādājās?

Studiju laikā, skola nodrošina mācību materiālus, procedūrām tehnisko nodrošinājumu, studiju laikā procedūru veikšanai nepieciešamā kosmētiku.

Audzēknēm mācību procesam nepieciešams iegādāties:

Par visu nepieciešamo, audzēknes tiks informētas studiju procesā.

Svarīgi!

Mācību procesā, audzēknēm nav vēlami mākslīgie nagi, jo praktiskajās manikīra nodarbībās audzēknes iemaņas apgūst viena uz otras.

bottom of page