Starptautiskā CIDESCO Rīgas Kosmētikas skola organizē kosmētiķu profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi pārreģistrācijai ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā vai reģistrācijas termiņa atjaunošanai.

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 2022. gadā:

Konsultācijas:

12.09.2022 plkst.16.00 teorija (attālināti, MS Teams)

13.09.2022 plkst.16.00 klātienē (Tallinas iela 18, Rīga)

Eksāmens:

10.10.2022, teorija (attālināti)

14.10.2022, prakse klātienē ar modeļiem


 

Iesniedzamie dokumenti (jāuzrāda oriģināls):

  • diploma kopija,

  • pases kopija,

  • uzvārda maiņas dokumenta kopija (ja mainīts),

  • valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja tāda pēc LR likumdošanas ir paredzēta).

 

Skatīt eksāmena programmu 

Par eksāmena kārtošanu tiek slēgts līgums. Teorijas eksāmena jautājumu bāze tiek nosūtīta pēc maksājuma veikšanas skolas kontā. 

Eksāmena teoriju kārto datorizēta testa veidā. Praktisko daļu kārto klātienē ar modeli. Gatavošanās eksāmenam notiek individuāli. Pirms eksāmena tiek organizēta konsultācija.

Maksa par pārbaudījuma kārtošanu 240 EUR.

Kontaktpersona: Sintija Strautiņa-Strēle, +371 26 149 896

Profesionālās kvalifikācijas atbilstības eksāmens