Profesionālās kvalifikācijas atbilstības eksāmens

Starptautiskā CIDESCO Rīgas Kosmētikas skola organizē kosmētiķu profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi pārreģistrācijai ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā vai reģistrācijas termiņa atjaunošanai.

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 2023. gadā:

Konsultācijas:

06.02.2023 plkst.16:00 - teorija klātienē (Tallinas iela 18, Rīga)

31.01.2023 plkst.16:00 - praktiskais klātienē (Tallinas iela 18, Rīga)

Eksāmens:

06.03.2023 plkst.16:00 - teorija klātienē (Tallinas iela 18, Rīga)

10.03.2023 plkst.10:00 - praktiskais klātienē ar modeļiem (Tallinas iela 18, Rīga)

Iesniedzamie dokumenti (jāuzrāda oriģināls):

  • diploma kopija,

  • pases kopija,

  • uzvārda maiņas dokumenta kopija (ja mainīts),

  • valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja tāda pēc LR likumdošanas ir paredzēta).

 

Skatīt eksāmena programmu 

Par eksāmena kārtošanu tiek slēgts līgums. 

  • Teorijas eksāmena jautājumu bāze tiek nosūtīta pēc maksājuma veikšanas skolas kontā. 

  • Eksāmena teoriju kārto rakstiski - testa veidā.

  • Praktisko daļu kārto klātienē ar modeli.

  • Gatavošanās eksāmenam notiek individuāli.

  • Pirms eksāmena tiek organizēta konsultācija.

  • Maksa par pārbaudījuma kārtošanu 240 EUR.

Kontaktpersona: Sintija Strautiņa-Strēle, +371 26 149 896