top of page

Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude

Kvalifikācijas eksāmens

Starptautiskā CIDESCO Rīgas Kosmētikas skola organizē kosmētiķu profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi pārreģistrācijai ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā vai reģistrācijas termiņa atjaunošanai.

Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes eksāmens un konsultācijas 2023. gadā:

Konsultācijas:

Teorētiskā daļa

01.06.2023

plkst.15:00 - 17:00

Klātienē - Tallinas iela 18, Rīga

Praktiskā daļa

01.06.2023

plkst.17:00 - 19:00

Klātienē - Tallinas iela 18, Rīga

Eksāmens:

Teorētiskā daļa

26.06.2023

plkst.10:00

Klātienē - Tallinas iela 18, Rīga

Praktiskā daļa

28.06.2023

plkst.10:00

Klātienē ar modeļiem - Tallinas iela 18, Rīga

Iesniedzamie dokumenti (jāuzrāda oriģināls):

  • diploma kopija,

  • pases kopija,

  • uzvārda maiņas dokumenta kopija (ja mainīts),

  • valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja tāda pēc LR likumdošanas ir paredzēta).

 

Skatīt eksāmena programmu 

Par eksāmena kārtošanu tiek slēgts līgums. 

  • Teorijas eksāmena jautājumu bāze tiek nosūtīta pēc maksājuma veikšanas skolas kontā. 

  • Eksāmena teoriju kārto rakstiski - testa veidā.

  • Praktisko daļu kārto klātienē ar modeli.

  • Gatavošanās eksāmenam notiek individuāli.

  • Pirms eksāmena tiek organizēta konsultācija.

Kontaktpersona:

Sintija Strautiņa-Strēle +371 26 149 896

Lai sagatavotos profesionālās kvalifikācijas atbilstības eksāmenam, ir svarīgi izpētīt uzdevumus, kas tiks veikti eksāmena laikā. Dažreiz var būt noderīgi apmeklēt speciālos apmācību kursus vai saņemt padomus no pieredzējušiem profesionāļiem.

bottom of page