top of page

Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude

Kvalifikācijas eksāmens

Starptautiskā CIDESCO Rīgas Kosmētikas skola organizē kosmētiķu profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi pārreģistrācijai ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā vai reģistrācijas termiņa atjaunošanai.

Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes eksāmens un konsultācijas 2023. gadā:

Konsultācijas:

Praktiskā daļa un teorētiskā daļa ir apvienotas

23.10.2023

plkst.16:00 - 19:00

Klātienē - Tallinas iela 18, Rīga

Eksāmens:

Teorētiskā daļa

06.11.2023

plkst.16:00 - 18:00

Klātienē - Tallinas iela 18, Rīga

Praktiskā daļa

10.11.2023

plkst.09:00 - 12:00

Klātienē -Tallinas iela 18, Rīga (uz eksāmenu nepieciešami modeļi, skola nenodrošina).

Iesniedzamie dokumenti (jāuzrāda oriģināls):

  • Diploma kopija,

  • Pases kopija,

  • Uzvārda maiņas dokumenta kopija (ja mainīts),

  • Valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja tāda pēc LR likumdošanas ir paredzēta).

 

Skatīt eksāmena programmu 

Par eksāmena kārtošanu tiek slēgts līgums. 

  • Teorijas eksāmena jautājumu bāze tiek nosūtīta pēc maksājuma veikšanas skolas kontā. 

  • Eksāmena teoriju kārto rakstiski - testa veidā.

  • Praktisko daļu kārto klātienē ar modeli.

  • Gatavošanās eksāmenam notiek individuāli.

  • Pirms eksāmena tiek organizēta konsultācija.

Dalības maksa: 450 EUR

Pieteikšanās rakstot uz CIDESCO skolas e-pastu: info@kosmetikasskola.lv līdz 20.10.2023 

Profesionālās kvalifikācijas atbilstības eksāmens ir paredzēts speciālistiem, kuri ieguvuši profesiju ''Kosmētiķis'', bet nav reģistrēti Ārstniecības iestāžu reģistrā.

bottom of page