top of page

Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude

Kvalifikācijas eksāmens

Starptautiskā CIDESCO Rīgas Kosmētikas skola organizē kosmētiķu profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi pārreģistrācijai ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā vai reģistrācijas termiņa atjaunošanai.

Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes eksāmens un konsultācijas 2024. gadā:

Konsultācijas:

Praktiskā daļa un teorētiskā daļa ir apvienotas

06.06.2024

plkst.10.00 - 13.00 (nepieciešams modelis, skola nenodrošina)

Klātienē - Tallinas iela 18, 3. stāvs, Rīga

Eksāmens:

Teorētiskā daļa

26.06.2024

plkst.09.00 - 10.30

Klātienē - Tallinas iela 18, 3. stāvs, Rīga

Praktiskā daļa

26.06.2024

plkst.10.30 - 13.00

Klātienē - Tallinas iela 18, 3. stāvs, Rīga

 • uz eksāmenu nepieciešami modeļi, skola nenodrošina.

 • uz eksāmenu nepieciešami kosmētikas līdzekļi (privātie). Ja nav pieejami privātie, tad skola nodrošina par papildu samaksu - 25 EUR

Iesniedzamie dokumenti (jāuzrāda oriģināls):

 • Diploma kopija,

 • Pases kopija,

 • Uzvārda maiņas dokumenta kopija (ja mainīts),

 • Valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja tāda pēc LR likumdošanas ir paredzēta).

 

Skatīt eksāmena programmu 

Par eksāmena kārtošanu tiek slēgts līgums. 

 • Teorijas eksāmena jautājumu bāze tiek nosūtīta pēc maksājuma veikšanas skolas kontā. 

 • Eksāmena teoriju kārto rakstiski - testa veidā.

 • Praktisko daļu kārto klātienē ar modeli.

 • Gatavošanās eksāmenam notiek individuāli.

 • Pirms eksāmena tiek organizēta konsultācija.

Dalības maksa: 450 EUR

Pieteikšanās rakstot uz CIDESCO skolas e-pastu: info@kosmetikasskola.lv līdz 01.06.2024. 

Profesionālās kvalifikācijas atbilstības eksāmens ir paredzēts speciālistiem, kuri ieguvuši profesiju ''Kosmētiķis'', bet nav reģistrēti Ārstniecības iestāžu reģistrā.

bottom of page