top of page

Svarīgi!

Vēl tikai līdz 25. augustam, visiem, kas grib studēt un iegūt valsts apstiprinātu profesionālo kvalifikāciju "kosmētiķis (3.PKL)" ir iespēja elektroniski pieteikties studijām, iesniegt dokumentus un parakstīt līgumu!


Kā notiek pieteikšanās:

1) Elektroniska pieteikšanās studijām (aizpildiet iesniegumu).

2) Reģistrācijas maksa - 20 EUR. Ierodoties klātienē, kā apliecinājums būs jāuzrāda maksājuma uzdevums. Maksājuma rekvizīti pieejami:

Tallinas iela 18 (3. stāvs), Rīga, LV-1001 +371 28 388 520 info@kosmetikasskola.lv www.kosmetikasskola.lv

SIA “Rīgas Kosmētikas skola” Reģ.Nr. LV 50003289941 AS SEB Banka Kods: UNLALV2X Konta Nr.: LV42 UNLA 0001 0094 6925 2


3) Saņemsiet elektroniski informāciju par līguma noslēgšanu.

4) Ierodoties uz līguma slēgšanu, Jums būs jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Dokumenta kopiju - atestāts par vidējo izglītību vai diploms par medicīnisko izglītību.

  • Jāuzrāda pase vai ID karte.

  • Medicīniskā izziņa Nr.027/U.

  • 2 foto 3x4 cm.

5) Iesniegt dokumentus varat Jums ērtā laikā, katru darba dienu no plkst.10:00 - 16:00.

6) Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, sazinieties ar mums: Rīgas Kosmētikas skola SIA Tallinas iela 18 (3. stāvs), Rīga, LV-1001 +371 28 388 520 info@kosmetikasskola.lvYorumlar


bottom of page