Svarīgi!

Vēl tikai līdz 25. augustam, visiem, kas grib studēt un iegūt valsts apstiprinātu profesionālo kvalifikāciju "kosmētiķis (3.PKL)" ir iespēja elektroniski pieteikties studijām, iesniegt dokumentus un parakstīt līgumu!


Kā notiek pieteikšanās:

1) Elektroniska pieteikšanās studijām (aizpildiet iesniegumu).

2) Reģistrācijas maksa - 20 EUR. Ierodoties klātienē, kā apliecinājums būs jāuzrāda maksājuma uzdevums. Maksājuma rekvizīti pieejami:

Tallinas iela 18 (3. stāvs), Rīga, LV-1001 +371 28 388 520 info@kosmetikasskola.lv www.kosmetikasskola.lv

SIA “Rīgas Kosmētikas skola” Reģ.Nr. LV 50003289941 AS SEB Banka Kods: UNLALV2X Konta Nr.: LV42 UNLA 0001 0094 6925 2


3) Saņemsiet elektroniski informāciju par līguma noslēgšanu.

4) Ierodoties uz līguma slēgšanu, Jums būs jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Dokumenta kopiju - atestāts par vidējo izglītību vai diploms par medicīnisko izglītību.

  • Jāuzrāda pase vai ID karte.

  • Medicīniskā izziņa Nr.027/U.

  • 2 foto 3x4 cm.

5) Iesniegt dokumentus varat Jums ērtā laikā, katru darba dienu no plkst.10:00 - 16:00.

6) Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, sazinieties ar mums: Rīgas Kosmētikas skola SIA Tallinas iela 18 (3. stāvs), Rīga, LV-1001 +371 28 388 520 info@kosmetikasskola.lv