JAUNUMS - mācības tiešsaistē

Mēs jūs dzirdam! Jau kādu laiku ir pieprasījums pēc studijām online režīmā. Šā brīža situācijā mūsu studenti apgūst mācību vielu tiešsaistē, kas ir pavēris iespēju piedāvāt Jums šādu studiju modeli arī turpmāk.


Ar lielu prieku paziņojam - no nākamā gada teorētiskās nodarbības būs pieejamas tiešsaistes režīmā gan profesionālās vidējās izglītības, gan profesionālās tālākizglītības mācību programmām. 
IR JAUTĀJUMI?

Tallinas iela 18 (3. stāvs), Rīga, LV-1001

28388520

info@kosmetikasskola.lv

SIA “Rīgas Kosmētikas skola”
Reģ.Nr. LV 50003289941
AS SEB Banka
Kods UNLALV2X
Konta Nr. LV42 UNLA 0001 0094 6925 2

Visas tiesības aizsargātas © Kosmētikas Skola, 2020