Pedagogi

ALKSNE EDĪTE

Pasniedz uzņēmējdarbības pamatus.

Pasniedzējai ir sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē, sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē, kā arī pedagoģiskā pamatizglītība.

BRANTE DACE

Pasniedz sejas un ķermeņa kosmētisko kopšanu.

Sertificēta un pieredzējusi skaistumkopšanas speciāliste, Starptautiskā CIDESCO Diploma īpašniece. Pasniedzēja ir ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā.

KRĪGERE MARIJA

Pasniedz manikīru un pedikīru.

Sertificēta un pieredzējusi manikīra un pedikīra speciāliste ar plašu zināšanu spektru, pasniedzējai ir pedagoģiskā pamatizglītība.

APINE ZANE

Pasniedz sejas un ķermeņa kosmētisko kopšanu, fizikālo terapiju/ elektroterapiju.

Sertificēta un pieredzējusi kosmētiķe ar pedagoga izglītību. 

NOKALNA INĀRA

Pasniedz ķīmiju un kosmētiku.

Pasniedzējai ir iegūts dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā.

KRŪMIŅA ILUTA

Pasniedz psiholoģiju.

Pasniedzējai ir sociālo zinātņu maģistra grāds, kā arī bakalaura grāds psiholoģijā. 

OZOLA ELĪNA

Pasniedz dermatoloģiju.

Pasniedzējai ir iegūts ārsta grāds, dermatoveneroloģijas rezidentūra.

PRANKLA LAILA

Pasniedz farmakoloģiju un terapiju.

Pasniedzējai ir iegūts bakalaura grāds veselības aprūpē, kā arī ir pedagoģiskā pamatizglītība.

STRAUTIŅA-STRĒLE SINTIJA

Pasniedz sejas un ķermeņa kosmētisko kopšanu, fizikālo terapiju/elektroterapiju.

Pasniedzējai ir ārsta grāds, pedagoģiskā izglītība un pasniedzēja ir sertificēta kosmētiķe.

ZVIRBULE GUNDEGA

Pasniedz dekoratīvo kosmētiku.

Pasniedzējai ir mākslas bakalaurs, iegūta profesija "Vizuālā tēla stilists", kā arī ir pedagoģiskā pamatizglītība.

KAZULIS VALDIS

Pasniedz higiēnu un mikrobioloģiju.

Pasniedzējam ir iegūta ārsta kvalifikācija, kā arī ir pedagoģiskā pamatizglītība.

BLUMFELDE ILZE

Pasniedz stila un krāsu mācību, ētiku un profesionālo etiķeti.

Pasniedzējai ir augstākā izglītība ar profesiju "Mākslas, darbmācības un rasēšanas skolotāja", kā arī iegūta stilista - vizāžista izglītība.