Profesionālās kvalifikācijas atbilstības eksāmens

CIDESCO ir vienīgā skola Latvijā, kas ir tiesīga nestrādājošiem kosmētiķiem veikt profesionālās kvalifikācijas atbilstības eksāmenu, lai izvērtētu, vai tie ir tiesīgi atsākt darbu šajā jomā. Aicinām ikvienu, kas vēlas atsākt praktizēties kā kosmētiķis, piedalīties eksāmenā 16. oktobrī plkst. 10:00.

 

Eksāmena vieta: Starptautiskā CIDESCO Rīgas kosmētikas skola Tallinas ielā 18.

Eksāmena datums: 2020. gada 16. oktobris.

Eksāmena norises laiks: plkst. 10:00.

IR JAUTĀJUMI?

Tallinas iela 18 (3. stāvs), Rīga, LV-1001

28388520

info@kosmetikasskola.lv

SIA “Rīgas Kosmētikas skola”
Reģ.Nr. LV 50003289941
AS SEB Banka
Kods UNLALV2X
Konta Nr. LV42 UNLA 0001 0094 6925 2

Visas tiesības aizsargātas © Kosmētikas Skola, 2020